صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 148,994,244,686
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی 24,453
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,547 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,155,562
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,093,087
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,093,087
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود