صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۲۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۶۱,۱۹۰,۶۱۳,۷۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶,۹۲۴,۸۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶,۴۹۶,۱۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶,۴۹۶,۱۹۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۸۶,۹۲۴,۸۵۶ ۸۶,۴۹۶,۱۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۷۳۷ ۱,۳۶۱,۱۹۰,۶۱۳,۷۹۷
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۸۷,۴۷۸,۶۷۷ ۸۷,۰۵۱,۱۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۷۳۷ ۱,۳۶۹,۹۲۳,۷۳۳,۶۸۱
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۸۷,۴۸۶,۴۸۴ ۸۷,۰۵۸,۹۴۳ ۰ ۱ ۰ ۳۴ ۰ ۱۵,۷۳۷ ۱,۳۷۰,۰۴۶,۵۹۱,۳۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۸۷,۴۹۰,۳۶۷ ۸۷,۰۶۳,۷۲۲ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۱۵,۷۷۰ ۱,۳۷۲,۹۹۴,۸۹۲,۴۶۳
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۸۷,۶۷۸,۷۸۱ ۸۷,۲۵۱,۲۸۲ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۱۵,۷۹۲ ۱,۳۷۷,۸۷۲,۲۵۱,۸۴۲
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۸۸,۰۸۶,۶۱۳ ۸۷,۶۶۰,۵۲۳ ۰ ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۱۵,۸۰۸ ۱,۳۸۵,۷۳۷,۵۴۵,۹۱۷
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۸۸,۴۹۰,۰۹۴ ۸۸,۰۶۱,۷۰۵ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵,۸۴۲ ۱,۳۹۵,۰۷۳,۵۳۸,۳۱۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۸۹,۱۱۱,۰۲۴ ۸۸,۶۷۸,۵۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۸۵۷ ۱,۴۰۶,۱۷۶,۰۶۴,۲۳۱
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۸۹,۷۹۶,۰۱۳ ۸۹,۳۵۷,۵۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۸۵۷ ۱,۴۱۶,۹۴۳,۳۲۳,۰۰۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۸۹,۸۰۴,۰۲۴ ۸۹,۳۶۵,۶۰۲ ۰ ۵ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۵,۸۵۷ ۱,۴۱۷,۰۷۰,۳۴۹,۵۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۸۹,۷۸۹,۵۰۴ ۸۹,۳۵۵,۸۹۵ ۰ ۵ ۰ ۶ ۰ ۱۶,۰۳۳ ۱,۴۳۲,۶۴۳,۰۶۴,۶۱۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۸۹,۹۱۳,۳۰۳ ۸۹,۴۷۹,۰۰۷ ۰ ۸۰ ۰ ۴۱ ۰ ۱۶,۰۳۴ ۱,۴۳۴,۷۰۶,۳۹۹,۰۴۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۹۰,۳۹۶,۶۹۹ ۸۹,۹۵۸,۲۳۴ ۰ ۱۴۲ ۰ ۶ ۰ ۱۵,۹۹۵ ۱,۴۳۸,۸۸۱,۹۴۴,۹۲۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۹۰,۷۶۸,۱۹۰ ۹۰,۳۲۷,۴۳۳ ۰ ۲۴۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۸۵۹ ۱,۴۳۲,۵۰۲,۷۵۷,۴۳۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۹۱,۲۰۸,۳۹۲ ۹۰,۷۶۶,۰۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۶۱۹ ۱,۴۱۷,۶۷۵,۵۴۵,۸۰۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۸۸,۲۱۱,۱۵۹ ۸۷,۷۱۰,۷۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۶۱۹ ۱,۳۶۹,۹۵۴,۶۰۴,۹۹۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۸۸,۲۲۰,۲۴۶ ۸۷,۷۱۹,۸۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۶۱۹ ۱,۳۷۰,۰۹۶,۵۳۸,۹۴۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۸۸,۲۲۹,۳۳۴ ۸۷,۷۲۸,۹۵۰ ۰ ۵ ۰ ۸ ۰ ۱۵,۶۱۹ ۱,۳۷۰,۲۳۸,۴۷۵,۵۹۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۸۸,۲۳۸,۱۶۵ ۸۷,۷۳۷,۸۷۸ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵,۶۲۲ ۱,۳۷۰,۶۴۱,۱۳۰,۴۴۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۸۷,۴۱۱,۶۰۴ ۸۶,۸۹۳,۲۲۴ ۰ ۳۱ ۰ ۹۱ ۰ ۱۵,۶۱۸ ۱,۳۵۷,۰۹۸,۳۷۴,۲۰۴
  مشاهده همه