سرمایه گذاران محترم به اطلاع می رساند امکان صدور و ابطال اینترنتی از طریق تارنمای صندوق امکان پذیر گردیده است. جهت انجام امر مذکور بخش راهنمای صدور و ابطال اینترنتی که در گوشۀ سمت چپ تارنما قرار گرفته را مطالعه نموده و یا باشماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید.
88551522 - 88105186  - 88727443    داخلی 117

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,598
تعداد واحدهای باقی مانده: 160,402
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 710,516,922,862
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,119,173
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,943,253
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,943,253
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : فرزانه هاشم لو ,امیرمحمد خدیوی ,مجید علی فر
ضامن نقد شوندگی صندوق: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/26 18,119,173 17,943,253 0 12 145,218 0 105,620 39,598 710,516,922,862
  2 1398/03/25 18,021,619 17,832,709 0 0 145,206 0 105,620 39,586 705,925,620,999
  3 1398/03/24 17,881,152 17,694,303 0 0 145,206 0 105,620 39,586 700,446,663,649
  4 1398/03/23 17,882,755 17,695,906 0 81 145,206 10 105,620 39,586 700,510,119,716
  5 1398/03/22 17,884,311 17,697,126 0 38 145,125 17 105,610 39,515 699,301,917,454
  6 1398/03/21 17,888,297 17,698,386 0 0 145,087 0 105,593 39,494 698,980,048,443
  7 1398/03/20 17,883,952 17,692,915 0 0 145,087 0 105,593 39,494 698,763,988,561
  8 1398/03/19 17,625,346 17,436,952 0 12 145,087 0 105,593 39,494 688,654,990,887
  9 1398/03/18 17,323,972 17,139,194 0 0 145,075 0 105,593 39,482 676,689,671,006
  10 1398/03/17 17,224,982 17,039,115 0 0 145,075 0 105,593 39,482 672,738,334,397
  11 1398/03/16 17,226,526 17,040,658 0 0 145,075 0 105,593 39,482 672,799,272,934
  12 1398/03/15 17,228,069 17,042,202 0 0 145,075 0 105,593 39,482 672,860,216,911
  13 1398/03/14 17,229,613 17,043,746 0 12 145,075 0 105,593 39,482 672,921,166,321
  14 1398/03/13 17,231,157 17,045,233 0 213 145,063 51 105,593 39,470 672,775,347,475
  15 1398/03/12 17,192,226 17,006,266 0 14 144,850 23 105,542 39,308 668,482,317,021
  16 1398/03/11 17,032,608 16,847,090 0 0 144,836 0 105,519 39,317 662,377,046,149
  17 1398/03/10 17,041,261 16,850,779 0 0 144,836 0 105,519 39,317 662,522,062,971
  18 1398/03/09 17,042,846 16,852,364 0 0 144,836 59 105,519 39,317 662,584,384,373
  19 1398/03/08 17,044,146 16,853,949 0 29 144,836 632 105,460 39,376 663,641,099,016
  20 1398/03/07 16,852,394 16,667,333 0 0 144,807 0 104,828 39,979 666,343,289,753