صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۰۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۹,۹۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۶۱,۷۲۸,۶۱۳,۲۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۲۴,۸۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۰۳۵,۱۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۰۳۵,۱۲۵
تاریخ انتشار
1398/04/31
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۹,۲۲۴,۸۳۲ ۱۹,۰۳۵,۱۲۵ ۰ ۰ ۱۴۶,۰۳۱ ۷۶ ۱۰۶,۰۱۴ ۴۰,۰۱۷ ۷۶۱,۷۲۸,۶۱۳,۲۲۱
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۹,۱۰۶,۳۳۱ ۱۸,۹۱۸,۹۸۳ ۰ ۲۱ ۱۴۶,۰۳۱ ۰ ۱۰۵,۹۳۸ ۴۰,۰۹۳ ۷۵۸,۵۱۸,۷۹۴,۷۴۵
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۸,۹۴۶,۸۲۶ ۱۸,۷۶۲,۴۹۸ ۰ ۰ ۱۴۶,۰۱۰ ۰ ۱۰۵,۹۳۸ ۴۰,۰۷۲ ۷۵۱,۸۵۰,۸۱۲,۱۶۹
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۹,۰۷۸,۷۱۶ ۱۸,۸۹۵,۸۸۵ ۰ ۰ ۱۴۶,۰۱۰ ۰ ۱۰۵,۹۳۸ ۴۰,۰۷۲ ۷۵۷,۱۹۵,۹۱۳,۹۲۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۹,۰۸۰,۱۱۲ ۱۸,۸۹۷,۲۸۱ ۰ ۰ ۱۴۶,۰۱۰ ۰ ۱۰۵,۹۳۸ ۴۰,۰۷۲ ۷۵۷,۲۵۱,۸۵۱,۹۰۴
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۹,۰۸۱,۵۰۸ ۱۸,۸۹۸,۶۷۷ ۰ ۱۶۷ ۱۴۶,۰۱۰ ۰ ۱۰۵,۹۳۸ ۴۰,۰۷۲ ۷۵۷,۳۰۷,۸۰۲,۵۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۹,۱۴۴,۷۷۶ ۱۸,۹۶۰,۳۸۱ ۰ ۸۰ ۱۴۵,۸۴۳ ۴۳ ۱۰۵,۹۳۸ ۳۹,۹۰۵ ۷۵۶,۶۱۴,۰۲۲,۹۴۶
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۹,۵۵۱,۹۶۵ ۱۹,۳۶۸,۰۵۳ ۰ ۰ ۱۴۵,۷۶۳ ۷۳ ۱۰۵,۸۹۵ ۳۹,۸۶۸ ۷۷۲,۱۶۵,۵۳۵,۶۸۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۹,۷۰۹,۳۱۶ ۱۹,۵۲۳,۳۳۰ ۰ ۰ ۱۴۵,۷۶۳ ۰ ۱۰۵,۸۲۲ ۳۹,۹۴۱ ۷۷۹,۷۸۱,۳۱۴,۲۲۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۹,۳۳۷,۰۳۴ ۱۹,۱۵۲,۵۳۰ ۰ ۰ ۱۴۵,۷۶۳ ۰ ۱۰۵,۸۲۲ ۳۹,۹۴۱ ۷۶۴,۹۷۱,۲۱۵,۸۶۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۹,۴۴۵,۲۳۰ ۱۹,۲۶۰,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۴۵,۷۶۳ ۰ ۱۰۵,۸۲۲ ۳۹,۹۴۱ ۷۶۹,۲۸۷,۸۰۷,۹۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۹,۴۴۶,۶۷۰ ۱۹,۲۶۲,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۴۵,۷۶۳ ۰ ۱۰۵,۸۲۲ ۳۹,۹۴۱ ۷۶۹,۳۴۵,۳۳۶,۱۰۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۹,۴۴۸,۱۱۱ ۱۹,۲۶۳,۴۸۶ ۰ ۲۷ ۱۴۵,۷۶۳ ۱ ۱۰۵,۸۲۲ ۳۹,۹۴۱ ۷۶۹,۴۰۲,۸۷۴,۵۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۹,۳۷۸,۰۸۵ ۱۹,۱۸۶,۶۶۵ ۰ ۲۵ ۱۴۵,۷۳۶ ۱۶ ۱۰۵,۸۲۱ ۳۹,۹۱۵ ۷۶۵,۸۳۵,۷۳۶,۶۸۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۹,۲۶۹,۷۰۳ ۱۹,۰۷۹,۵۱۳ ۰ ۴۰ ۱۴۵,۷۱۱ ۴۷ ۱۰۵,۸۰۵ ۳۹,۹۰۶ ۷۶۱,۳۸۷,۰۵۸,۱۲۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۸,۹۰۹,۲۷۳ ۱۸,۷۳۳,۱۹۳ ۰ ۰ ۱۴۵,۶۷۱ ۱۵ ۱۰۵,۷۵۸ ۳۹,۹۱۳ ۷۴۷,۶۹۷,۹۲۰,۴۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۸,۶۴۱,۷۹۲ ۱۸,۴۶۸,۳۱۲ ۰ ۰ ۱۴۵,۶۷۱ ۰ ۱۰۵,۷۴۳ ۳۹,۹۲۸ ۷۳۷,۴۰۲,۷۶۲,۱۸۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۸,۵۶۰,۸۹۷ ۱۸,۳۹۰,۵۳۰ ۰ ۰ ۱۴۵,۶۷۱ ۰ ۱۰۵,۷۴۳ ۳۹,۹۲۸ ۷۳۴,۲۹۷,۰۷۳,۰۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۸,۵۶۲,۲۹۶ ۱۸,۳۹۱,۹۲۹ ۰ ۲۹ ۱۴۵,۶۷۱ ۱ ۱۰۵,۷۴۳ ۳۹,۹۲۸ ۷۳۴,۳۵۲,۹۳۸,۳۳۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۸,۵۶۳,۶۹۱ ۱۸,۳۹۳,۲۰۴ ۰ ۱۶۳ ۱۴۵,۶۴۲ ۱ ۱۰۵,۷۴۲ ۳۹,۹۰۰ ۷۳۳,۸۸۸,۸۵۴,۹۹۶