سرمایه گذاران محترم به اطلاع می رساند امکان صدور و ابطال اینترنتی از طریق تارنمای صندوق امکان پذیر گردیده است. جهت انجام امر مذکور بخش راهنمای صدور و ابطال اینترنتی که در گوشۀ سمت چپ تارنما قرار گرفته را مطالعه نموده و یا باشماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید.
88551522 - 88105186  - 88727443    داخلی 117

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,734
تعداد واحدهای باقی مانده: 160,266
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 716,783,083,327
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,220,876
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,039,540
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,039,540
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری: فرزانه هاشم لو ,امیرمحمد خدیوی ,مجید علی فر
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/04/03 18,220,876 18,039,540 0 10 145,368 0 105,634 39,734 716,783,083,327
  2 1398/04/02 18,128,993 17,948,617 0 0 145,358 0 105,634 39,724 712,990,869,703
  3 1398/04/01 17,831,996 17,656,200 0 0 145,358 0 105,634 39,724 701,374,894,950
  4 1398/03/31 17,840,214 17,664,751 0 0 145,358 0 105,634 39,724 701,714,587,211
  5 1398/03/30 17,841,654 17,666,192 0 17 145,358 0 105,634 39,724 701,771,808,629
  6 1398/03/29 17,843,095 17,667,557 0 11 145,341 5 105,634 39,707 701,525,702,513
  7 1398/03/28 17,884,781 17,710,730 0 77 145,330 9 105,629 39,701 703,133,700,647
  8 1398/03/27 18,019,068 17,844,704 0 35 145,253 0 105,620 39,633 707,239,170,998
  9 1398/03/26 18,119,173 17,943,253 0 12 145,218 0 105,620 39,598 710,516,922,862
  10 1398/03/25 18,021,619 17,832,709 0 0 145,206 0 105,620 39,586 705,925,620,999
  11 1398/03/24 17,881,152 17,694,303 0 0 145,206 0 105,620 39,586 700,446,663,649
  12 1398/03/23 17,882,755 17,695,906 0 81 145,206 10 105,620 39,586 700,510,119,716
  13 1398/03/22 17,884,311 17,697,126 0 38 145,125 17 105,610 39,515 699,301,917,454
  14 1398/03/21 17,888,297 17,698,386 0 0 145,087 0 105,593 39,494 698,980,048,443
  15 1398/03/20 17,883,952 17,692,915 0 0 145,087 0 105,593 39,494 698,763,988,561
  16 1398/03/19 17,625,346 17,436,952 0 12 145,087 0 105,593 39,494 688,654,990,887
  17 1398/03/18 17,323,972 17,139,194 0 0 145,075 0 105,593 39,482 676,689,671,006
  18 1398/03/17 17,224,982 17,039,115 0 0 145,075 0 105,593 39,482 672,738,334,397
  19 1398/03/16 17,226,526 17,040,658 0 0 145,075 0 105,593 39,482 672,799,272,934
  20 1398/03/15 17,228,069 17,042,202 0 0 145,075 0 105,593 39,482 672,860,216,911