صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی -
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/10/29 ساعت 12:30
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/29 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ساعت 12:30 به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای امیر محمد خدیوی رئیس مجمع- به نمایندگی از گروه توسعه مالی فیروزه؛

جناب آقای فرید عزیزی ناظر اول  مجمع -به نمایندگی از متولی صندوق؛

جناب آقای آرمان ابراهیم پور ناظردوم مجمع - به نمایندگی از شرکت کارگزاری فیروزه؛ آسیا؛

سرکارخانم زهره نوروزنژاد دبیر مجمع؛

 

پیوست