صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399.01.20 ساعت 12.30
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399.01.20 ساعت 12.30 به شرح فایل پیوست می باشد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست