صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1399/04/04 با موضوع تغییرات اساسنامه و امیدنامه
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع مورخ 1399/04/04 با موضوع تغییرات اساسنامه و امیدنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست