صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 1399.04.04
منبع -
مقدمه اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 1399.04.04
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست