صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق
منبع -
مقدمه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک فیروزه
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری  مشترک  فیروزه با حضور نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس صندوق و100%  دارندگان واحدهای ممتاز    به  شرح  زیر  راس  ساعت  14  مورخ  05/02/1391  در  محل  دفتر  مرکزی  مدیر  صندوق  ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین)    واقع در خیابان حافظ،  بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست ایرانیان، پلاک 2،  طبقه 6تشکیل گردید                                                                                                                                     

پیوست
مشاهده پیوست