صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۵۶ (۰.۳۲) ۶۵۹.۲۸ (۶۸.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۲۱ ۳.۷۲ ۲۹۴,۲۳۹.۲۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱.۵۹ ۱.۳۴ ۳۱,۲۵۰.۰۵ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۳۴) (۳.۵۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۱) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۱۸) (۲.۷۳) (۹۸.۷) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۹۲) (۱.۵۳) (۹۶.۵۷) (۹۹.۶۴)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۱۶ ۰.۷ ۷۷.۲۷ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۰۲ ۲.۷۶ ۱۴۵,۴۵۸.۸۲ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۹) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۱۶) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۰۳) (۰.۳۷) (۹۷.۷۲) (۷۴.۱۸)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۳.۳۶) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)