صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۲۵ ۰.۵۳ ۹,۱۰۹.۰۴ ۵۹۹.۰۱
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۵ ۰.۱۹ ۵۲۲.۶ ۱۰۲.۵
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۰۲) ۰.۴۸ (۶.۱) ۴۷۰.۷۴
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۳ ۱.۳ ۱,۹۶۳.۷۶ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۳۷ ۱.۰۸ ۱۴,۳۴۰.۷۸ ۴,۹۲۳.۹۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۵۳) ۰.۵۱ (۸۵.۶۲) ۵۴۵.۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۵۹) ۰.۳۸ (۸۸.۵۴) ۲۹۶.۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۸ ۰.۸۸ ۳۲.۱۴ ۲,۳۸۳.۱۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۷۲ ۰.۰۵ ۱,۲۹۰.۱۸ ۱۹.۸۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۴۱ ۰.۲۱ ۳۴۶.۶۵ ۱۱۱.۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۱ ۷۵.۹۴ ۴۴.۷۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۹۸ ۰.۶۵ ۳,۳۹۱.۳۴ ۹۵۷.۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۱ ۰.۱۳ ۲۱۲.۹۹ ۵۹.۲۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۷۳) (۱.۴۸) (۹۹.۸۳) (۹۹.۵۷)