صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۶۱ ۱.۳۶ ۸۳۳.۵۸ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۸۳ ۱.۳۱ ۱,۹۷۳.۰۱ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۷۱) (۰.۱۴) (۹۲.۴۷) (۴۰.۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۳۳) ۰.۲۱ (۶۹.۵۷) ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۱) (۲.۷۸) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۸) (۰.۱۱) (۹۴.۵۸) (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۹۴ ۱.۱۹ ۱۰۹,۴۵۳.۵۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۵۶) ۰.۳۹ (۸۷.۱۸) ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۴ ۰.۳۶ ۳۲۹.۹۵ ۲۷۶.۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۵۶ (۰.۲۲) ۶۷۲.۲۵ (۵۴.۴۷)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۸۵ ۱.۱۴ ۸۰,۰۲۱.۵۶ ۶,۱۲۶.۶۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۴۳ ۰.۴۱ ۱۷,۹۸۷.۵۹ ۳۴۲.۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۴۲ (۱.۴۱) ۳۶۶.۶۹ (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱ ۰ ۳,۷۲۷.۲۸ ۰