صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۰۱) (۰.۷۴) (۲.۰۶) (۹۳.۲۸)
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۹ ۱.۱۲ ۲,۵۶۱.۳۳ ۵,۷۸۴.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲.۷۷ ۳.۶۳ ۲,۱۴۰,۹۳۹.۲۸ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۹۵ ۰.۳۷ ۱۱۵,۶۸۱.۵۳ ۲۸۲.۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۱۱ ۲.۴۶ ۲۰۳,۷۷۲.۸۸ ۷۲۳,۱۸۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۱۶۳,۸۲۸.۳۶ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۷۸ ۲.۴۸ ۶۳,۳۵۶.۳۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۰۹) (۰.۸۳) (۲۶.۹۷) (۹۵.۱۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۵۹ ۲.۰۸ ۳۱,۶۲۱.۸۶ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲