صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱.۵۹ (۰.۳۴) ۳۲,۰۴۱.۴۱ (۷۱.۵۸)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱.۰۹ ۱.۹۲ ۵,۱۹۰.۵۴ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱.۴۲ ۱.۸ ۱۶,۷۸۵.۵۸ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (۱.۷۷) (۲.۴۳) (۹۹.۸۵) (۹۹.۹۹)
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱.۱۳ (۱.۰۴) ۵,۹۹۱.۳۴ (۹۷.۷۶)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۴۳ ۱.۵۱ ۱۸,۰۳۴.۸۶ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۲.۱۱) (۳.۵۳) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ (۲.۰۵) (۳.۶۸) (۹۹.۹۵) (۱۰۰)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ (۰.۴۵) (۰.۲۴) (۸۰.۸۸) (۵۷.۹۴)
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۲۶ ۲.۰۴ ۳۵۴,۲۲۳.۰۵ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱.۷۱ ۱.۶ ۴۸,۹۷۶.۹۵ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۳۳ ۰.۸۳ ۲۳۱.۹۶ ۱,۹۱۲.۲۶
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰.۶۹ ۲.۶۹ ۱,۱۵۰.۰۲ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲.۴۵ ۱.۹۳ ۶۸۶,۹۸۰.۲۱ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱.۴۵ ۰ ۱۹,۳۸۵.۸۶ ۰