صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۰۹ ۰.۹۷ ۵,۱۶۵.۴۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۵۱ ۱.۵۱ ۲۳,۲۷۸.۷۴ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۸۷ ۱.۵۸ ۸۷,۰۷۵.۵۳ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۲۵ ۰.۵۳ ۹,۱۰۹.۰۴ ۵۹۹.۰۱
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۵ ۰.۱۹ ۵۲۲.۶ ۱۰۲.۵
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۰۲) ۰.۴۸ (۶.۱) ۴۷۰.۷۴
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۳ ۱.۳ ۱,۹۶۳.۷۶ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۳۷ ۱.۰۸ ۱۴,۳۴۰.۷۸ ۴,۹۲۳.۹۴
۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۵۳) ۰.۵۱ (۸۵.۶۲) ۵۴۵.۷۷
۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۵۹) ۰.۳۸ (۸۸.۵۴) ۲۹۶.۵۴
۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۸ ۰.۸۸ ۳۲.۱۴ ۲,۳۸۳.۱۴
۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۷۲ ۰.۰۵ ۱,۲۹۰.۱۸ ۱۹.۸۹
۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۴۱ ۰.۲۱ ۳۴۶.۶۵ ۱۱۱.۲۲
۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۶۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۱ ۷۵.۹۴ ۴۴.۷۳