صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۷۲ ۱.۰۸ ۱,۲۷۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۳۵ ۰.۷۲ ۲۵۷.۴۴ ۱,۲۸۷.۰۵
۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۷ ۱.۵۲ ۱,۱۵۵.۶۳ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۱۷ ۱.۶۱ ۸۶.۰۶ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ (۰.۳۳) ۰.۸۹ (۷۰.۳۵) ۲,۴۱۱.۴۷
۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۱۷ (۱.۰۷) ۸۷.۸۳ (۹۸.۰۱)
۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱.۵۶ ۰.۷ ۲۸,۴۵۰.۱۸ ۱,۱۵۴.۱۸
۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۷۱ ۱.۹۶ ۴۹,۰۲۰.۷۵ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۳۴.۱۵ ۳۰.۸۱
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۸۸ ۱.۳۱ ۲,۳۰۷.۸ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۳۴ ۲.۱ ۴۶۱,۵۳۴.۸۲ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱.۰۴ ۰ ۴,۳۳۶.۲۶ ۰