صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۹۵ ۰.۳۷ ۱۱۵,۶۸۱.۵۳ ۲۸۲.۳
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۱۱ ۲.۴۶ ۲۰۳,۷۷۲.۸۸ ۷۲۳,۱۸۹
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۱۶۳,۸۲۸.۳۶ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۷۸ ۲.۴۸ ۶۳,۳۵۶.۳۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۰۹) (۰.۸۳) (۲۶.۹۷) (۹۵.۱۵)
۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۵۹ ۲.۰۸ ۳۱,۶۲۱.۸۶ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲
۷۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۵) (۰.۷۲) (۸۴.۱۹) (۹۲.۸۸)
۷۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۸ ۲.۳۶ ۱۲۶,۵۵۷.۵۶ ۵۰۰,۴۸۴.۹۴
۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۸۹) (۱.۶۶) (۹۶.۲) (۹۹.۷۸)
۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۱.۸۷) (۳.۳۶) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰