صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۱۶ (۰.۱۴) ۸۰.۵۶ (۳۹.۲۶)
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۲) (۰.۴۶) (۵۱.۸۵) (۸۱.۵۶)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۵۵ ۰.۴۶ ۶۳۹.۸۶ ۴۲۸.۲۸
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۲۵ ۰.۴۲ ۹,۱۵۹.۲۱ ۳۶۶.۸۵
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۵۶ ۰ ۶۶۹.۵۵ ۱.۱۸
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۹۸ ۰.۶۱ ۳,۴۱۳.۱۶ ۸۲۷
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۳۵ ۰.۱۶ ۲۶۲.۷ ۸۰.۷۶
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۱۷ ۰.۰۶ ۸۴.۸۱ ۲۶.۷
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ (۰.۳۵) ۰.۰۲ (۷۲.۴۲) ۷.۳۷
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۵۳ (۰.۲۳) ۵۹۵.۲۶ (۵۷.۳۲)
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ (۰.۰۸) ۰.۶۳ (۲۴.۲۴) ۸۹۴.۴
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۴۴) (۰.۷) (۹۹.۵) (۹۲.۳۸)
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۶۱ ۱.۳۶ ۸۳۳.۵۸ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۸۳ ۱.۳۱ ۱,۹۷۳.۰۱ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۷۱) ۰ (۹۲.۴۷) ۰