صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۳۳ ۱.۴۱ ۱۲,۱۲۹.۳۵ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۲۶) (۰.۹۸) (۹۹.۰۱) (۹۷.۲۹)
۱۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۳۷) ۰.۸۶ (۷۴.۲۶) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۶۴ ۲.۳۳ ۹۲۵.۸۲ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۶۳ ۳۵.۶۹ ۹۰۲.۸
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۵۱ ۲.۶۷ ۲۳,۵۸۸.۵۹ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۵۶ (۱.۶۴) ۶۵۹.۲۴ (۹۹.۷۶)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۳۴ ۰.۳۹ ۲۵۱.۱ ۳۱۷.۳۹
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۰۹ ۱.۵۶ ۵,۲۰۴.۰۵ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲.۱۳ ۱.۲۹ ۲۲۰,۶۸۹.۰۳ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱.۳۶ ۰.۳ ۱۳,۵۹۷.۵۹ ۱۹۸.۶۶
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۶۶ ۲.۴۹ ۱.۴۶E+۰۶ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۳۵ ۰.۴۸ ۲۵۵.۹۸ ۴۶۷.۵۷