صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۶ ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۸) (۰.۴۵) (۴۸.۸۸) (۸۰.۸۵)
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲۷) (۲.۰۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۴)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۲۲ ۹.۶۲ ۱۲۲.۲۵
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۳۶) (۲.۱۷) (۹۹.۳۲) (۹۹.۹۷)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰.۳۶ ۶.۶۴ ۲۷۷.۳۵
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۹۶) ۰.۰۱ (۹۷.۰۲) ۲.۱۵
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۶۷.۲۷ ۳۷۶.۶۵
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۸۷ ۲.۰۳ ۲,۲۲۳.۹۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۸۹) (۰.۵۵) (۹۶.۱۴) (۸۶.۸۴)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۱۷ ۱.۷۹ ۶,۹۷۳.۶۷ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۱,۱۲۷.۶۴ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ (۰.۰۷) ۰.۲۴ (۲۱.۵۶) ۱۳۶.۴۲
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱.۳۶ ۳.۱ ۱۳,۷۹۴.۵۴ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۰۹ ۱.۴۷ ۵,۱۱۷.۸۶ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۶۶ ۱.۲۱ ۱,۰۰۰.۹ ۷,۸۳۱.۵۲