صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۸) (۰.۱۱) (۹۴.۵۸) (۳۲.۶۵)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۹۴ ۱.۱۹ ۱۰۹,۴۵۳.۵۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۵۶) ۰.۳۹ (۸۷.۱۸) ۳۱۹.۷۴
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۴ ۰.۳۶ ۳۲۹.۹۵ ۲۷۶.۹۲
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۵۶ (۰.۲۲) ۶۷۲.۲۵ (۵۴.۴۴)
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۸۵ ۱.۱۴ ۸۰,۰۲۱.۵۶ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۴۳ ۰.۴۱ ۱۷,۹۸۷.۵۹ ۳۴۲.۱۶
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۴۲ (۱.۴۱) ۳۶۶.۶۹ (۹۹.۴۳)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱ ۰.۲۷ ۳,۷۲۷.۲۸ ۱۶۶.۶۸
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۰۱ ۰.۴۷ ۳,۷۹۱.۶۵ ۴۴۷.۲
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۲۱ (۰.۵۷) ۱۱۸.۳۶ (۸۷.۴۸)
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۶۳ (۰.۰۲) ۸۸۸.۴۷ (۶.۳۶)
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵ ۰