صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۷۱ ۱.۹۶ ۴۹,۰۲۰.۷۵ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۳۴.۱۵ ۳۰.۸۱
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۸۸ ۱.۳۱ ۲,۳۰۷.۸ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۳۴ ۲.۱ ۴۶۱,۵۳۴.۸۲ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱.۰۴ (۰.۲۸) ۴,۳۳۶.۲۶ (۶۴.۲۹)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱.۰۵ ۱.۴۵ ۴,۴۹۰.۵۴ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۲۲) ۰ (۵۴.۴۳) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۰۹ ۱.۲۱ ۵,۰۵۸.۴۷ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۹۸ ۰.۷۵ ۳,۴۲۲.۱ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۲) (۰.۱۶) (۵۲.۰۲) (۴۳.۹۲)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۶ ۰.۰۱ ۷۷۷.۲۴ ۲.۰۲
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۵۵ ۱.۶۷ ۲۷,۲۹۲.۷۴ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ (۰.۳۱) ۰.۴۸ (۶۷.۴) ۴۶۸.۳۴
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰