صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۵) ۰
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۲۳ ۱.۰۹ ۱۳۰.۵۷ ۵,۰۵۸.۶
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۲,۹۹۵.۱۸ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۰۲) (۰.۹۳) (۷.۶۸) (۹۶.۷)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۷) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۷) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱.۱۲ ۰.۵۵ ۵,۷۲۰.۷۷ ۶۳۴.۵۳
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱.۸۲ ۲.۶۱ ۷۱,۷۰۷.۷۴ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۳۲ ۱.۵۲ ۱۲,۰۴۵.۴۸ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۴۱) (۰.۴) (۷۷.۹۸) (۷۶.۵۹)
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۶) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۴) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ (۰.۰۸) ۰.۰۴ (۲۵.۵۶) ۱۳.۹۴
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۵۱ ۱.۵۲ ۵۴۱.۰۴ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۱۲) (۰.۴۶) (۳۵.۱۳) (۸۱.۴۴)
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۶.۰۸ ۱۹.۴۸
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱.۳۶ ۰.۸۲ ۱۳,۸۷۷.۵۱ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰