صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۱ ۰.۲۲ ۴.۵۵ ۱۲۵.۶۴
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۲ ۰.۰۶ ۱۰۴.۶۷ ۲۲.۷۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۱۶ (۰.۱۴) ۸۰.۵۶ (۳۹.۲۶)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۲) (۰.۴۶) (۵۱.۸۵) (۸۱.۵۶)
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۵۵ ۰.۴۶ ۶۳۹.۸۶ ۴۲۸.۲۸
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۲۵ ۰.۴۲ ۹,۱۵۹.۲۱ ۳۶۶.۸۵
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۵۶ ۰ ۶۶۹.۵۵ ۱.۱۸
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۹۸ ۰.۶۱ ۳,۴۱۳.۱۶ ۸۲۷
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۳۵ ۰.۱۶ ۲۶۲.۷ ۸۰.۷۶
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۱۷ ۰.۰۶ ۸۴.۸۱ ۲۶.۷
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ (۰.۳۵) ۰.۰۲ (۷۲.۴۲) ۷.۳۷
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۵۳ (۰.۲۳) ۵۹۵.۲۶ (۵۷.۳۲)
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ (۰.۰۸) ۰.۶۳ (۲۴.۲۴) ۸۹۴.۴
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۴۴) (۰.۷) (۹۹.۵) (۹۲.۳۸)