صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۰۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۳.۹۷۶ %۳.۶۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۳.۵۲۷ %۵.۶۳۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۶.۵۲۴ %۹.۴۷۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۳۵.۵۷ %۴۰.۳۴۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۱۰۶.۶۱۶ %۹۳.۲۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۲۲۶۰.۸۶۷ %۱۸۲۳.۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۹۴۸۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۲.۸۴)% (۹۷.۴۶)%