صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ فیروزه موفقیت رویه و استراتژی دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ بیانبه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود