دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 5 ستاره شد
منبع -
مقدمه شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص)، درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت(در سهام)، را تعیین نمود. متن کامل خبر را از لینک زیر پیگیری کنید http://www.bcr.ir/news/post/news5
متن خبر
پیوست